• Redovni i izvanredni studenti upisani u tekuću akademsku godinu koji su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili najmanje 1 ECTS bod,
  • Studenti hrvatski državljani koji studiraju na visokoškolskim ustanovama izvan RH i studenti na razmjeni na visokom učilištu u RH,
  • Državljani RH, državljani zemlje članice EU, Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije sa prebivalištem u RH koji studiraju na visokim učilištima izvan RH,
  • Ovogodišnji maturanti koji su završili 4. razred i planiraju daljnje školovanje u visokoškolskim ustanovama, a koji nemaju zasnovani  radni odnos i/ili ne obavljaju samostalnu djelatnost obrta, slobodnog zanimanja i/ili poljoprivrede i šumarstva

Studenti koji imaju upisano mirovanje studentskih obaveza nemaju pravo na obavljanje studentskih obaveza.

Minimalna satnica za studente izračunava se tako da se minimalna bruto plaća na državnoj razini podijeli sa 160. Minimalna bruto plaća u Hrvatskoj za 2023. godinu iznosi 700,00 € (5274,15 kn) pa je zato minimalna satnica za studente 4,38 € (33,00 kn).

Studenti koji diplomiraju tijekom akademske godine ostvaruju pravo na obavljanje studentskih poslova do kraja te iste akademske godine, odnosno do 30. rujna. Studenti koji diplomiraju tijekom rujna posredstvom student servisa mogu raditi do isteka tri mjeseca od datuma završetka studija, uz uvjet da:

  • nemaju zasnovan radni odnos
  • ne obavljaju samostalnu djelatnost obrta
  • ne obavljaju slobodno zanimanje
  • ne obavljaju djelatnost poljoprivrede i šumarstva

Studentski ugovor se obavezno podiže i sklapa prije početka obavljanja studentskoga posla, i to između izvođača, posrednika i naručitelja posla. Ugovor se zaključuje za svaki kalendarski mjesec i uvjet je za početak obavljanja studentskog posla.

Student zakonski ima pravo na 50 - postotno uvećanje naknade za sate rada u dane državnoga blagdana, za rad noću, za prekovremeni rad i za rad nedjeljom.

Da, student koji obavlja studentski posao najmanje šest sati dnevno ima svakog dana obavljanja posla pravo na plaćeni odmor od najmanje trideset minuta.

Pravilnik Ministarstva nalaže da posrednici, odnosno student servisi, moraju osigurati mrežne servise koji će studentima omogućiti izdavanje, odnosno preuzimanje ugovora i izvan radnog vremena servisa. Za podizanje e-ugovora stisnite ovdje.

Zakon o obavljanju studentskih poslova propisuje kako je posrednik, što je u većini slučajeva studentski centar, dužan osigurati studenta za slučaj ozljede na radu. Zato je važno da studenti prije učlanjenja u student servis provjere imaju li osnovno zdravstveno osiguranje, što je moguće doznati pritiskom ovdje.

Prema Zakonu, poslodavac je dužan students servisu za račun studenta isplatiti naknade za obavljeni posao najkasnije 15 dana od završetka posla. Zatim student servis tu naknadu studentu na račun mora doznačiti najviše tri dana nakon što ju je poslodavac isplatio.

Prema Zakonu, pomoć pri ostvarivanju prava iz vašeg ugovora dužan vam je pružiti posrednik, odnosno student servis. Dakle, ako vam plaća nije isplaćena u zadanom roku najprije se morate obratiti student servisu. Student servis potom šalje opomenu vašem poslodavcu, a ako poslodavac i nakon 15 dana od opomene ne isplati plaću studentu, Servis je dužan pokrenuti postupak prisilne naplate.

Student ima pravo na naknadu putnih troškova, naknadu za topli obrok i druge naknade ako su ugovorene s poslodavcem.

Iako maturanti imaju pravo raditi posredstvom učeničkog servisa sve do 31. kolovoza tekuće školske godine, studentski centri omogućuju im da se učlane i obavljaju studentske poslove – najdulje tri mjeseca od završetka školske godine u kojoj je osoba završila srednjoškolsko obrazovanje u trajanju od 4 godine te se ima namjeru upisati u neku od visokoškolskih ustanova., što se dokazuje ispisom podataka sa stranice www.postani-student.hr

Strogo je zabranjeno obavljati poslove putem tuđeg ugovora. Studentu koji zlouporabi ugovor tako da omogući obavljanje posla osobama koje nisu potpisnici ugovora može se izreći zaštitna mjera zabrane korištenja usluga posredovanja do jedne godine, kao i novčana kazna u iznosu vrijednosti obavljenoga posla definiranoga ugovorom, a koja ne može iznositi više od 50.000 kuna.

Pravo na smještaj u studentskom domu ili subvenciju za studente smještene kod privatnih stanodavaca može se ostvariti samo prijavom na Natječaj za dodjelu prava na subvencionirano stanovanje redovitih studenata u studentski dom Karlovac i redovitih studenata smještenih kod privatnih stanodavaca u Karlovačkoj županiji.

Natječaj se raspisuje svake godine krajem lipnja, a pravo se ostvaruje samo za jednu akademsku godinu (razdoblje od 1. rujna tekuće godine do 15. srpnja iduće kalendarske godine).

Provodi se jedan jedinstveni natječaj. Studenti prilikom prijave odabiru svoje prioritete (npr. oni koji žele  subvenciju za podstanare pod prioritet 1 odabrat će subvenciju,  ali mogu pod prioritet 2 odabrati  studentski dom ili obrnuto).

Nemaju. Prema Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje samo redoviti studenti mogu ostvariti pravo na subvencionirani smještaj.

Svi učenici srednjih škola u RH (račun pomoću kojeg su gledali e-dnevnik i sl.) i studenti imaju AAI korisnički račun. Za studente koji dolaze iz drugih država postoji link pomoću kojeg se može popuniti prijava na Natječaj.

Subvencija za studente smještene kod privatnih stanodavaca iznosi 200,00 kn mjesečno.

Subvencije za studente smještene kod privatnih stanodavaca isplaćuju se na tekuće račune studenata najčešće u prvom tjednu mjeseca za prethodni mjesec, odnosno prvi radni dan nakon uplate Studentskom centru od strane ministarstva. Obavijest o isplati subvencija objavljuje se na našoj internet stranici.

Svi studenti imaju pravo na rezervaciju soba i odabir cimera. Želje se uvažavaju ovisno o broju bodova ostvarinih na Natječaju. Svima ostalima razmještaj radi Uprava doma.

Brucoši u dom mogu useliti dan prije početka predavanja. Obično je to nedjelja u vremenu od 10-18 sati. Točan datum useljenja objavljuje se na internet stranici SC-a.
Studenti koji u dom ne usele do 10. listopada gube ostvareno pravo na smještaj.

Studenti račun za smještaj dobivaju do 5. u mjesecu i dužni su ga podmiriti do datuma navedenog na računu kao datum dospijeća. Računi za stanarinu ne plaćaju se u domu već u banci, pošti, internet bankarstvom i sl.

Prema Pravilniku o domskom redu pušenje i konzumiranje alkohola u domu je zabranjeno i smatra se težim disciplinskim prekršajem. Studenti prilikom prijave na Natječaj potpisuju izjavu da su upoznati s Pravilnikom o domskom redu.

Studenti ne trebaju donijeti svoju posteljinu. Posteljinu dobiju u domu i mogu je mijenjati svaka tri tjedna. O tome će biti izvješene detaljna obavijest na prostorijama gdje se vrši zamjena posteljine te na oglasnim pločama.

Imaju. Studenti mogu svaki dan od 8 - 22 sata prati rublje. Cijena jednog pranja i sušenja rublja je 20,00 kn. U praonici se studenti besplatno mogu poslužiti daskom za glačanje i glačalom.

Iz sigurnosnih razloga električna trošila kao što su glačala, rešoi, grijalice, kuhala i sl. nisu dozvoljena, kao ni priprema hrane u sobama. Za to postoje čajne kuhinje u kojima se nalaze potrebni uređaji.

Studenti u dom mogu ući i iz njega izaći u bilo koje doba dana i noći pomoću kartice. Posjete studentima su dozvoljene od 7 – 22 sata u sobama, odnosno od 7 – 23 sata u zajedničkim prostorijama. Sve posjete se moraju evidentirati na recepciji doma.