Naručitelj posla

Napomena:

Za sklapanje ugovora o obavljanju studentskog posla obavezan je pečat naručitelja posla.