Prijava u e-Student servis moguća je putem sustava AAI@EduHr.

VAŽNO:
Korisnici bez AAI@EduHr korisničkog računa mogu u svojoj poslovnici Student servisa zatražiti dodjelu korisničkog imena i lozinke za prijavu u e-Student servis.

Putem e-Student servisa moguće je formirati i preuzeti ugovor o obavljanju studentskog posla u PDF obliku. Novi ugovor moguće je formirati i preuzeti za poslodavca koji je registriran u Student servisu te ima aktivni status. Za poslodavca kojem je status blokiran
ugovor nije moguće preuzeti putem e-Student servisa već je potrebno osobno doći u Poslovnicu i potpisati zahtjev za izdavanje ugovora. Ukupno je moguće preuzeti maksimalno 5 novih ugovora (uključujući ugovore izdane u Poslovnici) te je novi ugovor moguće preuzeti tek nakon što je neki od prethodnih ugovora vraćen na obračun.
Ugovor se zaključuje za svaki kalendarski mjesec i uvjet je za početak obavljanja studentskog posla. Svaki ugovor ima svoj pripadajući broj i može se iskoristiti samo jedanput (za jedan mjesec rada ili jedan posao i slično).
Ugovor izdan putem e-Student servisa ne smatra se elektroničkim ugovorom sukladno Zakonu o obavljanju studentskih poslova te je preuzeti PDF oblik ugovora potrebno ispisati u tri primjerka, popuniti i osobno potpisati te dostaviti svakom potpisniku po jedan primjerak.

Trenutne mogućnosti aplikacije su:

  • formiranje i preuzimanje ugovora
  • pregled izdanih ugovora
  • pregled matičnih podataka člana
  • preuzimanje potvrda o radu i isplaćenom primitku
  • slanje zahtjeva za storniranje ugovora

NAPOMENA:
Aplikacija vas automatski spaja na podružnicu u kojoj ste član, a studenti koji su članovi i Student servisa u Karlovcu/Jastrebarskom i u podružnici Zagreb imaju mogućnost odabira podružnice.