Važna napomena!

Poslodavac koji nema aktivan status i žiro-račun i/ili je u blokadi, ima porezni dug, naveden je na listi neisplatitelja plaće od strane Porezne uprave, ne može se registrirati u Student servisu.