Obrazac za prijavu novog poslodavca

Napomena:

- O svakoj naknadnoj promjeni podataka dužni ste nas pismeno obavijestiti odmah po nastanku iste.
- Za sklapanje ugovora o obavljanju studentskog posla obavezan je pečat naručitelja posla.