Studentski centar Karlovac raspisao je  Natječaj za primanje redovitih studenata u Studentski dom Karlovac te za subvencioniranje smještaja studenata smještenih kod privatnih stanodavaca u Karlovcu u akademskoj godini 2022/2023.

Studenti se natječu za 24 mjesta u Studentskom domu te 9 subvencija za smještaj kod privatnih stanodavaca.

Rok za prijavu na natječaj je 15. rujna 2022. godine.

Prijave na natječaj dostavljaju se isključivo poštom, uz uvjet da je prijava s propisanom dokumentacijom upućena poštom preporučeno ili predana ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga. Dan predaje pošti, odnosno ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga smatra se danom predaje Studentskom centru Karlovac.

Rezultati natječaja biti će objavljeni najkasnije do 27. rujna 2022. godine na oglasnoj ploči te na internet stranici Studentskog centra Karlovac.

Skrećemo pozornost studentima da dokumenti koji su uvjet za prijavu na natječaj moraju biti ispravno popunjeni i potpisani od strane studenta i/ili ovlaštene osobe. Nekompletna dokumentacija i dokumentacija poslana izvan natječajnog roka neće biti razmatrana.

Obavezno popuniti i poslati obrazac "A"

Obrazac "A"
Nakon što popunite obrazac obavezno ga ispišite, potpišite i pošaljite zajedno s ostalom dokumentacijom na adresu:
STUDENTSKI CENTAR KARLOVAC
(NATJEČAJ ZA SMJEŠTAJ)

F. K. Frankopana 5, 47000 Karlovac

Potvrda da je student upisan kao redovni u akademsku godinu 2022./2023. koju izdaje Veleučilište, nije zamjena za obrazac „B“.

Studenti koji upisuju studij u jesenskom roku, na obrascu „B“ to moraju zaokružiti i upisati godinu prvog upisa u Republici Hrvatskoj.

Na obrazcu „C“ mora biti upisan prosjek ocjena i ovjeren od strane odgovorne osobe srednje škole.

Status pripadnika HVO-a dokazuje se Uvjerenjem kojeg izdaje Odsjek za pitanja evidencija iz oblasti vojne obveze odnosno Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obveze nadležnog grada ili općine. Dopis Ministarstva hrvatskih branitelja nalazi se na sljedećoj POVEZNICI.