Porezno razdoblje za koje se utvrđuje i plaća porez na dohodak je kalendarska godina.
Za studenta to znači da se računaju sve uplate koje je student zaprimio u razdoblju od 01.01. do 31.12. neovisno o periodu rada.

 1. UZDRŽAVANI ČLAN OBITELJI

  Student koji je tijekom 2022. godine ostvario primitke u ukupnom iznosu do 24.000,00 kn, može biti prijavljen kao uzdržavani član te ga roditelj može koristiti kao poreznu olakšicu.

  Od 01.01.2023. limit za uzdržavane članove iznosi 3.185,38 eur / 24.000,25 kn.

  Primitke koji ne ulaze u obračun ukupnih primitaka za uzdržavane članove provjerite na službenim stranicama Porezne uprave.

 2. POREZ I PRIREZ NA PRIMITKE STUDENATA POSREDOVANJEM STUDENT SERVISA

  U 2022. godini porez i prirez su se obračunavali na primitke studenata iznad iznosa od 63.000,00 kn.

  Od 01.01.2023. studenti su obveznici plaćanja poreza i prireza na primitke, koje su ostvarili sklapanjem ugovora o obavljanju studentskih poslova, iznad ukupnog iznosa od 9.556,18 eura / 72.001,04 kn.