OBAVIJEST: Prije učlanjenja/produljenja članstva potrebno je provjeriti imate li OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE. Provjeru možete napraviti online na stranicama HZZO-a. Ukoliko nemate reguliran status obveznog zdravstvenog osiguranja, obratite se područnoj ispostavi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO).

Status obveznog zdravstvenog osiguranja potrebno je u HZZO-u regulirati nakon promijene statusa studenta redovni / izvanredni i po završetku studija.

Član Student servisa može biti student ili druga osoba, osoba koja je u postupku upisa na studij ili je završila studij, ukoliko nema zasnovan radni odnos i/ili ne obavlja samostalnu djelatnost obrta, slobodnog zanimanja i/ili poljoprivrede i šumarstva.

Za članstvo u Student servis student treba zadovoljiti uvjete propisane Zakonom o obavljanju studentskih poslova:

 • ne studira duže od dvostrukog vremena trajanja studija na prvoj i drugoj razini,
 • u prethodnoj akademskoj godini ostvario je najmanje 1 ECTS bod (ne primjenjuje se na studenta koji upisuje prvu godinu studija i studenta koji je u prethodnoj akademskoj godini imao opravdan prekid studija),
 • nije dva puta promijenio studijski program i u tekućoj akademskoj godini nije treći puta upisao prvu godinu iste razine.

Uvidom u svoje podatke u Informacijskom sustava studentskih prava - ISSP možete provjeriti zadovoljavate li propisane uvjete i ostvarujete li pravo na studentski rad.

OSTALI UVJETI I POTREBNA DOKUMENTACIJA

1. Student na visokom učilištu U Republici Hrvatskoj:

 • proveden upis tekuće akademske godine u Informacijskom sustavu studentskih prava – ISSP
 • prebivalište ili boravište u Republici Hrvatskoj
 • važeća osobna iskaznica na uvid
 • osobni tekući ili žiro račun (OBAVEZNO predočenje kartice, potvrde ili ugovora banke)

2. Student na visokom učilištu IZVAN Republike Hrvatske:

 • državljanin Republike Hrvatske ili  zemlje članice Europske unije s obveznim prebivalištem u Republici Hrvatskoj
 • potvrda matičnog visokog učilišta s ovjerenim prijevodom na hrvatski jezik (u originalu)
 • važeća osobna iskaznica na uvid
 • osobni tekući ili žiro račun (OBAVEZNO predočenje kartice, potvrde ili ugovora banke)
 • ispunjena IZJAVA

3. Osoba u postupku upisa na studij – MATURANT:

 • pravo na obavljanje studentskih poslova ostvaruje 3 mjeseca od završetka školske godine u kojoj je završila srednjoškolsko obrazovanje
 • status dokazuje ispisom podataka iz sustava www.postani-student.hr i svjedodžbom ili potvrdom o završenom srednjoškolskom obrazovanju
 • važeća osobna iskaznica na uvid
 • osobni tekući ili žiro račun (OBAVEZNO predočenje kartice, potvrde ili ugovora banke)
 • ispunjena IZJAVA

VAŽNO: Sukladno članku 48. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi školska godina završava 31.08. te osoba u postupku upisa u studij ostvaruje pravo obavljanja studentskih poslova do 30.11.

4. Osoba koja je završila studij:

 • pravo na obavljanje studentskih poslova ostvaruje do kraja upisane tekuće akademske godine ili  3 mjeseca od završetka studija
 • status dokazuje potvrdom visokog učilišta o završetku studija
 • važeća osobna iskaznica na uvid
 • osobni tekući ili žiro račun (OBAVEZNO predočenje kartice, potvrde ili ugovora banke)

VAŽNO: U slučaju završetka studija izvan Republike Hrvatske treba dostaviti potvrdu matičnog visokog učilišta s ovjerenim prijevodom na hrvatski jezik (u originalu).

NAPOMENA:

Osoba koja u Republici Hrvatskoj nema prijavljeno prebivalište, obavezno mora prijaviti boravište te uz navedenu dokumentaciju dostaviti i potvrdu o prijavi boravišta.

Državljanin države članice Europskog gospodarskog prstena i Švicarske konfederacije dokazuje svoj identitet putnom ispravom ili osobnom iskaznicom.

Državljanin trećih zemalja dokazuje svoj identitet putnom ispravom.

Potrebnu dokumentaciju za učlanjenje moguće je u Student servis dostaviti osobno ili putem online obrasca.