Studentski centar Karlovac , obveznik primjene Zakona o javnoj nabavi, kao naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojim ne smije sklapati ugovori o javnoj nabavi iz razloga utvrđenih u članku 13. Zakona o javnoj nabavi (NN90/11):

  • Autoklub Karlovac d.o.o., za trgovinu, ugostiteljstvo i turistička agencija, Gažanski trg 1, 47000 Karlovac

Ovaj popis ostaje na snazi do opoziva.