Ugovor (ispunjen i potpisan kako je prikazano) treba dostaviti u SC na obračun odmah po završetku posla - kako bi ugovor bio obračunat, izdan račun i plaćen od strane poslodavca u roku od 15 dana od završetka posla (čl. 13. st. 2 Zakona o obavljanju studentskih poslova).

Kako bi se proces isplate studenta ubrzao, ugovor se na obračun može dostaviti skeniran na info@scka.hr za SC Karlovac ili na podruznica-zagreb@scka.hr za SC Karlovac podružnica Zagreb, nakon čega se račun šalje poslodavcu na mail (pdf inačica), dok se paralelno originali ugovora (i računa) dostavljaju poštom.

VAŽNO:
Ugovor dostavljen na obračun mail-om obavezno treba biti skeniran i u PDF obliku, jer fotografiran ugovor u obliku slike neće biti prihvaćen. Ukoliko nemate skener, preuzmite besplatnu mobilnu aplikaciju Microsoft Lens sa Google ili Apple trgovine.