Ugovor se zaključuje za svaki kalendarski mjesec i sklapa se u tri istovjetna primjerka, za svakog potpisnika po jedan (naručitelj posla, izvođač, posrednik).

Ugovor se podiže prije početka obavljanja studentskog posla i uvjet je za početak rada.

Ugovor je moguće izvaditi osobnim dolaskom u Student servis ili online putem e-Student servisa.

VAŽNO:
Ugovor izdan online putem ne smatra se elektroničkim ugovorom te mora biti ispisan u tri primjerka i vlastoručno potpisan od strane naručitelja i izvođača posla.

Ugovor se potpisuje dva puta, prije početka ugovorenog posla i nakon obavljenog posla.

PRIMJER PRAVILNO POPUNJENOG UGOVORA

Nakon obavljenog posla ispunjen i potpisan ugovor dostavlja se u Student servis na obračun.

Ugovor se na obračun može dostaviti mail-om (skeniran dokument u PDF obliku, A4 veličine) te naknadno original ugovora poštom:

Naručitelj posla dužan je dostaviti ispunjen i ovjeren ugovor posredniku te izvršiti isplatu naknade za obavljeni posao najkasnije 15 dana od završetka posla.

U slučaju da posao po sklopljenom ugovoru nije odrađen, ugovor je potrebno vratiti posredniku, najkasnije do datuma predviđenog završetka posla.

Izvođač može tijekom godine preuzeti neograničen broj ugovora, pod uvjetom da su prethodni ugovori realizirani. Posrednik će obustaviti daljnje izdavanje ugovora izvođaču koji ima više nerealiziranih ugovora ili je zlouporabio ugovor.