Poziv na nadmetanje za postupak jednostavne nabave u predmetu nabave:

Usluge programiranja paketa programske podrške  (softverskih paketa) za Studentski dom, Evidencijski broj nabave: BV1823.

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

TROŠKOVNIK

 

Usluge programiranja paketa programske podrške  (softverskih paketa) za caffe bar, Evidencijski broj nabave: BV1723.

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

TROŠKOVNIK

 

Usluge programiranja paketa programske podrške (softverskih paketa) za Student servis, Evidencijski broj nabave: BV1523.

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

TROŠKOVNIK

 

Poziv na nadmetanje za otvoreni postupak javne nabave u predmetu nabave:

Radovi na rekonstrukciji postojeće vojarne "Bana Josipa Jelačića" u STUDENTSKI DOM u Karlovcu, evidencijski broj nabave: 1/EV-M-2014 objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave 28.02.2014.

Poziv na nadmetanje za otvoreni postupak javne nabave u predmetu nabave:

Izrada glavnog i izvedbenog projekta za rekonstrukciju postojeće zgrade u studentski dom, Evidencijski broj 1/EV-M-2012 objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave 05.10.2012.