Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16, 114/22) i članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/2017, 144/20 ), Plan nabave Studentskog centra Karlovac za 2024. godinu objavljen je i u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Poveznica

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16, 114/22) i članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/2017, 144/20 ), Plan nabave Studentskog centra Karlovac za 2023. godinu objavljen je i u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Poveznica

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16, 114/22) i članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/2017, 144/20 ), Plan nabave Studentskog centra Karlovac za 2022. godinu objavljen je i u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Poveznica