Puštena je u rad i web aplikacija e-Student servis Studentskog centra u Karlovcu koja također omogućava on-line izdavanje ugovora.

e-Student servisu pristupa se na službenoj web stranici Studentskog centra Karlovac ugovori.scka.hr . Prijaviti se mogu svi članovi s aktivnim članstvom u Student servisu u trenutnoj akademskoj godini 2019./2020. putem vlastitog elektroničkog identiteta AAI@EduHr. AAI@EduHr korisnički račun posjeduju svi studenti i dobili su ga prilikom upisa na visoko učilište.

Ukoliko nemate korisnički račun ili imate problema s prijavom, obratite se informatičkoj službi svog visokog učilišta.

Na e-Student servisu moguće je formirati i preuzeti ugovor o obavljanju studentskog posla u PDF obliku. Novi ugovor moguće je formirati i preuzeti za poslodavca koji je registriran u Student servisu te ima aktivni status. Za poslodavca kojem je status blokiran ugovor nije moguće preuzeti putem web-a već je potrebno osobno doći u Poslovnicu Student servisa.

Maksimalno je moguće preuzeti ukupno 5 novih ugovora (uključujući ugovore izdane u Poslovnici) te je novi ugovor moguće preuzeti nakon što je neki od prethodnih ugovora vraćen na obračun. Ugovor se zaključuje za svaki kalendarski mjesec i uvjet je za početak obavljanja studentskog posla. Svaki ugovor ima svoj pripadajući broj i može se iskoristiti samo jedanput (za jedan mjesec rada). Ugovor izdan putem web-a ne smatra se elektroničkim ugovorom sukladno Zakonu o obavljanju studentskih poslova te je preuzeti PDF oblik ugovora potrebno ispisati u tri primjerka, popuniti i potpisati te dostaviti svakom potpisniku po jedan primjerak.

Trenutne mogućnosti aplikacije su:

  • formiranje i preuzimanje ugovora
  • pregled izdanih ugovora
  • pregled matičnih podataka člana
  • preuzimanje potvrda o radu i isplaćenom primitku.
NAPOMENA

Aplikacija vas automatski spaja na podružnicu u kojoj ste član, a za studente koji su članovi u oba servisa (Karlovac/Jastrebarsko i podružnica Zagreb) imaju pravo odabira u kojem servisu žele otvoriti ugovor.

Poveznica