Zaštita osobnih podataka

Temeljem članka 37. stavka 7. Uredbe (EU) 2018/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti osobnih podataka) objavljujemo kontakt podatke službenika za zaštitu podataka:

Telefon:
+385 (0)47 609 710
Fax:
+385 (0)47 609 721
E-mail:
gdpr@scka.hr

Studentski centar Karlovac

F. K. Frankopana 5, Karlovac
OIB: 58335400167

Prikuplja, obrađuje, koristi i analizira osobne podatke koji se odnose na članove Student servisa i poslodavce, studente smještene u Studentski dom Karlovac i goste Hostela i soba za iznajmljivanje "Bedem" u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka, a u svrhu obavljanja djelatnosti posredovanja pri zapošljavanju, smještaja studenata i usluga smještaja u skladu sa važećim zakonskim odredbama.