Poziv za dostavu ponuda

Poziv na dostavu ponuda za nabavu investicijskog kredita za financiranje izgradnje objekta.