• prilikom dogovaranja studentskog posla odrediti mjesto i način obavljanja posla te uputiti izvođača u poslove koje će obavljati,
 • potpisati ugovor prije početka obavljanja dogovorenog studentskog posla i utvrditi identitet izvođača,
 • osigurati izvođaču uvjete za obavljanje studentskih poslova na siguran način,
 • izvođaču koji obavlja studentski posao najmanje 6 sati dnevno omogućiti korištenje plaćenog odmora od najmanje 30 minuta,
 • odmah po završetku posla ispuniti i potpisati Obračun i izjavu o obavljenom poslu (sastavni dio ugovora), kojom potvrđuje konačni broj sati rada ili količinu obavljenog posla,
 • obračunati 50 % uvećanje naknade za sate rada u dane državnog blagdana, za rad noću, za prekovremeni rad i za rad nedjeljom,
 • obračunati naknadu putnih troškova, naknadu za topli obrok i druge naknade ako su ugovorene,
 • dostaviti ovjereni ugovor posredniku i isplatiti naknade za obavljeni posao najkasnije 15 dana od završetka posla.
 • ugovor se zaključuje za svaki kalendarski mjesec i uvjet je za početak rada,
 • sklapa se u tri istovjetna primjerka, za svakog potpisnika po jedan (naručitelj posla, izvođač, posrednik),
 • ugovor se potpisuje dva puta - prije početka ugovorenog posla i nakon obavljenog posla.
 • primjer pravilno ispunjenog ugovora provjerite na priloženoj slici
 • Ugovor se na obračun u Student servis može dostaviti skeniran u PDF obliku mail-om:
 • Na ukupnu neto naknadu izvođača za obavljeni studentski posao obračunava se 18%:
  • Doprinosi prema posebnim propisima – 5% za mirovinsko osiguranje i 0,5% za zdravstveno osiguranje,
  • Naknada posrednika – 12%,
  • Naknada u svrhu financiranja kulturnih, sportskih, znanstvenih i edukacijskih aktivnosti koje isključivo putem projekata provode studenti i studentske organizacije - 0,5%