Temeljem članka 28. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi te Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi, registar ugovora objavljen je na mrežnim stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave RH.

Poveznica