Studentski centar Karlovac

OIB: 58335400167
Frana Krste Frankopana 5, 47000 Karlovac
Radno vrijeme kafića (Internet cafe): 07:00h - 15:00

Student servis Karlovac

Radno vrijeme: 07:30 do 14:30 (pauza: 10:30 - 11:00) 
Tel: +385 (0) 47 609 710
Fax: +385 (0) 47 609 721
e-mail: info@scka.hr
Pomoćnik ravnatelja na poslovima pri zapošljavanju studenata: Emir Građanin

Studentski centar Karlovac - podružnica Jastrebarsko
Strosmajerov trg 3, 10450 Jastrebarsko

Radno vrijeme: 07:00 - 15:00 (pauza: 10:30 - 11:00)
Tel: +385 (0) 1 62 81 900
e-mail: info@scka.hr

Studentski centar Karlovac - podružnica Zagreb
Preradovićeva 10, 10000 Zagreb

Radno vrijeme: 08:00 - 16:00
Tel: +385 (0) 47 609 717
e-mail: podruznica-zagreb@scka.hr
Voditeljica podružnice: Iva Polić

Studentski dom Karlovac - hostel "Bedem"
Ivana Banjavčića 13, 47000 Karlovac

Radno vrijeme: 0 - 24
Recepcija: +385 (0) 47 / 579 - 950
e-mail: hostel-bedem@scka.hr
Pomoćnica ravnatelja za studentski smještaj: Marija Spudić

Ravnatelj Studentskog centra Karlovac

mr.sc. Željko Šančić