Poznati su rezultati natječaja u jesenskom roku za smještaj studenata u Studentski dom Karlovac za akademsku godinu 2023. /2024.

Pravo na smještaj u Studentskom domu Karlovac ostvarilo je ukupno 10 studenata.

Za studente koji ne usele do 10. listopada 2023. godine, a o razlozima ne obavijeste Upravu doma, smatrat će se da su odustali od smještaja u dom.

Useljenja u dom za brucoše moguća su od 01.10.2023.godine, a stariji studenti mogu useliti uz najavu kada žele.

Vrijeme useljenja u dom je od 10:00 do 18:00 sati.

OBAVEZNO PREDOČITI OSOBNU ISKAZNICU I LIJEČNIČKU POTVRDU DA NE POSTOJE KONTRAINDIKACIJE ZA USELJENJE U DOM NE STARIJU OD 30 DANA!

STUDENTI KOJI NE DONESU NAVEDENO NEĆE MOĆI USELITI U DOM!