HZZO obavezno zdravstveno osiguranje

Studenti koji su diplomirali i oni koji su se prebacili sa redovnog na izvanredni studij, a kane nastaviti rad preko Student servisa, obavezni su se javiti u roku od 30 dana u HZZO, jer inače gube pravo na obavezno zdravstveno osiguranje i plaćaju penale!