ODLUKA o cijeni sata u 2024. godini

Donesena je odluka o minimalnoj neto satnici studenata, koja stupa na snagu od 1. siječnja 2024. godine

Odluku možete preuzeti pritiskom  ovdje.