Provjerite svoj status i studentska prava

Ukoliko imate nejasnoća i pitanja u vezi svojih studentskih prava, od sada si to možete provjeriti pritiskom ovdje. Ukoliko uočite neispravno evidentirane podatke na ISSP stranicama, obratite se matičnom visokom učilištu.

Za sva ostala pitanja vezana uz ostvarivanje prava na potporu za pokriće troškova prehrane, prava na subvencionirano stanovanje, prava na obavljanje studentskih poslova i drugo, studenti se sa svojim OIB - om mogu obratiti na adresu studentski-standard@mzo.hr.