Kako produžiti članstvo u Student servisu?
Lako je, u svega par koraka:

  • pravo na produljenje imaju svi studenti koji upišu sljedeću akademsku…

Studenti koji su diplomirali i oni koji su se prebacili sa redovnog na izvanredni studij, a kane nastaviti rad preko Student servisa, obavezni su se…

Masa sredstava za sport je povećana. O kvaliteti rada svakog kluba ovisi hoće li dobiti jednako, više ili manje

Višegodišnja suradnja Studentskog centra Karlovac i HZSN-a ovime je dosegla višu razinu.