ODLUKA o cijeni sata u 2022. godini

Donesena je odluka o minimalnoj neto satnici studenata, koja stupa na snagu od 1. siječnja 2022. godine

Višegodišnja suradnja Studentskog centra Karlovac i HZSN-a ovime je dosegla višu razinu.