Isplata subvencija za privatni smještaj

Subvencije za privatni smještaj za 4. mjesec isplaćene su na tekuće račune studenata 29.5.2020. godine.