Isplata subvencija za privatni smještaj

Subvencije za privatni smještaj za 10. mjesec isplaćene su na tekuće račune studenata 23.11.2021. godine.