Isplata subvencija za privatni smještaj

Subvencije za privatni smještaj za 3. mjesec isplaćene su na tekuće račune studenata 29.4.2020. godine.