Isplata subvencija za privatni smještaj

Subvencije za privatni smještaj za 9. mjesec isplaćene su na tekuće račune studenata 21.10.2020. godine.