Studentski Centar Karlovac

Uvjeti

U skladu s Pravilnikom o posredovanju pri zapošljavanju redovitih studenata (Narodne novine, br. 16/1996.) Studentski centar Karlovac nudi mogućnost privremenog i povremenog zapošljavanja tijekom cijele godine temeljem ugovora o djelu redovitog studenta.

Pravo na rad posredstvom Studentskog centra tijekom cijele godine imaju svi redoviti studenti i studenti za osobne potrebe dok učenici završnih razreda srednje škole (maturanti) to pravo mogu ostvariti samo od završetka nastave do 1. listopada, odnosno do upisa na fakultet.

Strani državljani se prije početka rada moraju prijaviti u Policijsku postaju (MUP) i dobiti privremeni matični broj te doći u Studentski centar gdje će im se izdati članska iskaznica i Ugovor o djelu redovitog studenta.

Prije početka rada maturant / student treba osobno doći u službu za zapošljavanje radi dobivanja članske iskaznice Studentskog centra i Ugovora o djelu redovitog studenta.

Cijene na Ugovorima o djelu redovitog studenta iskazane su u neto iznosu. Na neto iznos zarade studenta poslodavcima zaračunavamo 17,5%  (12% manipulativni  troškovi, te doprinosi za mirovinsko i zdravstveno osiguranje za osobe osigurane u određenim okolnostima).

ZARADE ČLANOVA SC

Član SC tijekom godine može podizati neograničeni broj ugovora.
Na temelju Zakona o porezu na dohodak i Pravilnika o porezu na dohodak; ukoliko student u tijeku kalendarske godine ostvari primitak putem Student servisa i druge primitke (stipendije, dječji doplatak i sl.) u iznosu većem od 15.000,00 kn (neto)  tada student ne može biti uzdržavani član roditelja na njegovoj poreznoj kartici. Znači, ako je studentu ISPLAĆENO u kalendarskoj godini više od 15.000,00 kn (neto) - student NIJE POREZNI OBVEZNIK, ali ga roditelj gubi kao olakšicu kod obračuna svoje plaće. Nema ograničenja što se tiče iznosa zarada studenata. Ali, ukoliko primitak studenta, iznosi više od  60,600,00 kn (neto) godišnje, primitak se oporezuje kao drugi dohodak (24% poreza i prirez).
Da član SC ne bi bio obveznik plaćanja poreza i prireza na dohodak njegova neto zarada (isplata u kalendarskoj godini – iznos koji dobije na račun u banci) ne smije biti veća od 60.600,00 kn (neto),  bez obzira kada je rad obavljen.
Ukoliko član SC ostvari primitak iznad 60.600,00 kn (neto), obvezni smo na razliku iznad 60.600,00 kn (neto) obračunati porez i prirez.
Iznos primitka od 60.600,00 kn (neto) se odnosi na područje cijele Republike Hrvatske.
Ukoliko je član Studentskog centra Karlovac ostvario primitke preko nekih drugih studentskih servisa ili učeničkih udruga u RH dužan je pismeno obavijestiti SC Karlovac o visini isplaćenog primitka (čl. 6. točka 6. Pravilnika o porezu na dohodak)  do trenutka isplate primitka u našem SC.


Studentski dom Karlovac od 1. srpnja do 1. listopada postaje Hostel Bedem.

Korisni linkovi

  • carnet logo
  • srce logo
  • vuka logo
  • Studomat