Studentski Centar Karlovac

Od 8. 11. 2018. godine dok nadležne institucije ne omoguće pristup traženim podacima, student koji se učlanjuje u student servis i student koji je postojeći član, a želi i nadalje raditi posredstvom student servisa, obvezan je potpisati Izjavu kojom izjavljuje da zadovoljava Zakonom definirane uvjete za učlanjenje u student servis. Osiguravanjem pristupa bazama provjere statusa će se raditi u trenutku izdavanja ugovora.

Studenti dostavljaju dokaz o statusu studenta, osobni dokument, žiro račun.

„Druge osobe“ ako su „maturanti“ upisivat će se u student servis temeljem službenog dokumenta kojim dokazuje završetak srednjoškolskog obrazovanja u tekućoj školskoj godini. Članstvo se dodjeljuje na rok od 3 mjeseca od datuma završetka školovanja, a za osobe koje u međuvremenu upišu studij, članstvo se regulira kao i ostalim studentima.

Osoba koja je završila studij, a nema zasnovan radni odnos, može obavljati studentske poslove do kraja akademske godine u kojoj je završila studij ili do isteka razdoblja od 3 mjeseca, od završetka studija.

Studenti, državljani RH, koji studiraju izvan RH moraju predočiti: osobnu iskaznicu, valjani žiro račun, potvrdu o obveznom zdravstvenom osiguranju i dokaz ostatusu studenta. Ako je nužno zbog razumljivosti teksta potvrde potreban je ovjeren prijevod iste.

Studenti, stranci koji su na studiju u RH (studentska razmjena ERASMUS, ERASMUS+ idr.) moraju zadovoljiti uvjete kao i studenti, državljani RH. Članstvo im se dodjeljuje sukladno statusu studenta u RH, odnosno, odobrenom boravku. Osoba koja se učlanjuje temeljem Potvrde koja nije ovjerena pečatom i potpisom, a izdaje se od institucija izvan RH, obvezna je potpisati i ovjeriti Izjavu kojom izjavljuje da je dokument vjerodostojan.

Kod učlanjenja maloljetne osobe, roditelj mora potpisati suglasnost. Roditelja je potrebno identificirati. Nije potrebna ovjera suglasnosti od strane javnog bilježnika, ukoliko je roditelj prisutan prilikom učlanjenja maloljetne osobe.


Studentski dom Karlovac od 1. srpnja do 1. listopada postaje Hostel Bedem.

STARI OBRASCI UGOVORA
15.03.2019 | 23:59

OPĆI UVJETI POSLOVANJA
15.02.2019 | 13:57

Korisni linkovi

  • carnet logo
  • srce logo
  • vuka logo
  • Studomat