Studentski Centar Karlovac

Opća pravila zaštite osobnih podataka u Studentskom centru karlovac

Opca_pravila_GDPR_-_SC_Karlovac.pdf

Zaštita osobnih podataka

Temeljem članka 37. stavka 7. Uredbe (EU) 2018/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti osobnih podataka) objavljujemo kontakt podatke službenika za zaštitu podataka.

Emir Građanin, dipl.oec.

tel. 047/609-710

fax. 047/609-721

e-mail: emir.gradanin@scka.hr

 

STUDENTSKI CENTAR KARLOVAC

F. K. Frankopana 5, Karlovac

OIB: 58335400167

prikuplja, obrađuje, koristi i analizira osobne podatke koji se odnose na članove Student servisa i poslodavce, studente smještene u Studentski dom Karlovac i goste Hostela i soba za iznajmljivanje "Bedem" u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka, a u svrhu obavljanja djelatnosti posredovanja pri zapošljavanju, smještaja studenata i usluga smještaja u skladu sa važećim zakonskim odredbama.


Studentski dom Karlovac od 1. srpnja do 1. listopada postaje Hostel Bedem.

Beba & Roda d.o.o. (Zagreb)
12.12.2018 | 14:44

Dukat d.d (Zagreb)
12.12.2018 | 14:41

Jarun Ideja d.o.o.
12.12.2018 | 14:30

Chelichana d.o.o. (Karlovac)
11.12.2018 | 14:11

OBAVIJEST STUDENTIMA
02.01.2019 | 00:01

OBAVIJEST STUDENTIMA
04.11.2018 | 23:59

OBAVIJEST STUDENTIMA
02.11.2018 | 23:59

Korisni linkovi

  • carnet logo
  • srce logo
  • vuka logo
  • Studomat