Studentski Centar Karlovac

Svečano otvorenje Studentskog doma održano je 9. rujna 2016. godine