Studentski Centar Karlovac

Dokumentacija za natječaj - jesenski rok

Dokumentacija za natječaj 2018-2019 - jesenski rok

Molimo studente koji šalju dokumentaciju za natječaj za primanje redovitih studenata u Studentski dom Karlovac te za subvencioniranje smještaja studenata smještenih kod privatnih stanodavaca u Karlovcu u akademskoj godini 2018./2019. (jesenski rok), da prije slanja istu nekoliko puta provjere.

Nepotpuna dokumentacija neće biti razmatrana.

Svi obrasci moraju biti potpisani na predviđeno mjesto.

Brucoši i studenti viših godina moraju ispuniti obrazac „B“, potpisati ga i ovjeriti u referadi Veleučilišta. Brucoši na obrascu ispunjavaju:

1. Godina prvog upisa u Republici Hrvatskoj __________

2. Student je trenutno upisan u _______ semestar akademske godine _____/_____

3. Studij traje _______ semestara

Ostale podatke ispunjavaju samo studenti viših godina.

Potvrda da je student upisan kao redovni u akademsku godinu 2018/2019, koju izdaje Veleučilište, nije zamjena za obrazac „B“.

Studenti koji upisuju studij u jesenskom roku, na obrazcu „B“ to moraju zaokružiti i upisati godinu prvog upisa u Republici Hrvatskoj (čl.15, st.1).

Na obrazcu „C“ mora biti upisan prosjek ocjena i ovjeren od strane odgovorne osobe srednje škole.

Obrazac "A" - PRIJAVA NA NATJEČAJ

Obavezno popuniti i poslati obrazac "A" klikom na slijedeću poveznicu:

https://prijava.scka.hr

Obrazac je potrebno ispisati, potpisati i poslati poštom s ostalom dokumentacijom.


Studentski dom Karlovac od 1. srpnja do 1. listopada postaje Hostel Bedem.

Korisni linkovi

  • carnet logo
  • srce logo
  • vuka logo
  • Studomat