Studentski Centar Karlovac

Rekonstrukcija postojeće građevine u STUDENTSKI DOM

Postojeća građevina (vojarna Bana Josipa Jelačića) nalazi se unutar karlovačke Zvijezde. Građena je krajem 19. stoljeća i zbog svoje pozicije, urbanističkih i ambijentalnih vrijednosti nalazi se pod zaštitom Ministarstva kulture - Konzervatorskog odjela u Karlovcu. Njena prvotna namjena bila je vojarna, i sve do 2003. bila je u vojnom vlasništvu, kada je prešla u vlasništvo Veleučilišta u Karlovcu, a nakon toga ju Veleučilište dodjeljuje Studentskom centru Karlovac za ciljem uređenja studentskog doma.

Građevina je loše održavana i dugi niz godina nije u funkciji i zbog toga se predviđa kompletna rekonstrukcija u studentski dom.

Prenamjena u studentski dom, uz maksimalno poštivanje arhitektonskih vrijednosti postojeće građevine biti će kvalitetan primjer odnosa prema karlovačkoj bogatoj kulturnoj baštini, transformacijom zapuštenog i nimalo atraktivnog prostora u novo urbano žarište okupljanja.

Studentski dom, kao jedan od koraka uređenja cijelog kompleksa Veleučilišta - budućeg kampusa, nameće se kao kvalitetna metoda revitalizacije karlovačke Zvijezde, koja je iako neupitne kulturno- povijesne vrijednosti, višegodišnjim zanemarivanjem, ratnim oštećenjima na kulturnoj baštini i neadekvatnom pratećom infrastrukturom, postala nimalo atraktivan prostor života. Stalno rastući broj studenata Veleučilišta osigurava stalnu fluktuaciju ljudi koji korištenjem tog prostora na sebe sekundarno vežu niz novih, privredno prosperitetnih aktivnosti (obrti, ugostiteljstvo i si.) i tako doprinose revitalizaciji Zvijezde. Budući studentski kampus, ima potencijal stvaranja novog suvremenog brenda grada Karlovca, koji osim grada na četiri rijeke, grada parkova i primjera idealnog renesansnog grada ima priliku nametnuti se široj regiji kao "grad znanja".

Rekonstrukcijom postojeće građevine predviđena je njena prenamjena u studentski dom u postojećim tlocrtnim gabaritima uz rekonstrukciju tavanskog prostora dogradnjom nadozida visine 150cm, čime tavanski prostor postaje 4. kat građevine.

U prizemlju su predviđeni ulazni i informativni prostor porte, uprava i administracija studentskog doma, te gospodarski sadržji - kotlovnica, praonica, peglaona i skladišni prostori, te sobe za studente, uključujući 3 sobe za invalide, čajna kuhinja i dnevni boravak.

Glavna vertikalna komunikacija su dva nova stubišta kojima se pristupa na katove na kojima se nalaze sobe sa kupaonicama, te zajednički prostori čajne kuhinje i studentski dnevni boravak.

Predviđena je i rekonstrukcija tavanskog prostora, izvedbom nove ab stropne ploče iznad trećeg kata, nadogradnjom nadozida visine 150cm i izvedbom višestrešnog krovišta pokrivenog ravnim limom. Na četvrtom katu predviđene su sobe, zajednički prostori, te strojarski prostor sa terasom nužnom za smještaj rashladnika (chillera).

Tlocrt prizemlja:

Tlocrt prvog i drugog kata:

Tlocrt trećeg i četvrtog kata:

Ulazno (jugozapadno) pročelje:

Sobe su formirane kao jednokrevetne, dvokrevetne ili trokrevetne - prema potrebama maksimalnog uvažavanja arhitektonskog nasljeđa i mogućnostima koje taj prostor nudi i uvjetuje - osvijetljenje, dimenzije prostora, uvažavanje postojećih svodova.

Svaka soba ima svoju kupaonicu, a na svakom katu se nalazi čajna kuhinja i dnevni boravak za potrebe studenata - zamišljene kao zone druženja studenata nalaze se u volumenu bivšeg stubišta.

U oblikovanju prostora uvažen je Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji drugih vrsta ugostiteljskih objekata za smještaj iz skupine " Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj” (NN 49/08, 45/09), te Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN151/05, 61/07).

Ukupna građevinska brutto površina prozemlja i 4 kata iznosi 4066 m2, a netto površina 3146 m2.

Ukupno su ostvarne 63 sobe (7 jednokrevetnih, 22 dvokrevetne i 34 trokrevetne) odnosno smještaj za 153 studenata.


Studentski dom Karlovac od 1. srpnja do 1. listopada postaje Hostel Bedem.

Electus DGS d.o.o. (Borongaj)
15.11.2019 | 09:07

SMART FLEX d.o.o. (Zagreb)
15.11.2019 | 08:19

Mikra d.o.o. (Duga Resa)
14.11.2019 | 08:56

Dives service d.o.o. (Zagreb)
13.11.2019 | 14:16

Korisni linkovi

  • carnet logo
  • srce logo
  • vuka logo
  • Studomat