Studentski Centar Karlovac

Izvedba radova u periodu od 1.7.2014. do 01.07.2016. godine