Studentski Centar Karlovac

Izjava o postojanju / nepostojanju sukoba interesa

02.10.2012 | 15:43
Zakon

Studentski centar Karlovac , obveznik primjene Zakona o javnoj nabavi, kao naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojim ne smije sklapati ugovori o javnoj nabavi iz razloga utvrđenih u članku 13. Zakona o javnoj nabavi (NN90/11):

- Agora d.o.o., Smičiklasova 7a, 47000 Karlovac

Ovaj popis ostaje na snazi do opoziva.

Datoteke:
Izjava.pdf495 K

Studentski dom Karlovac od 15.7.2017. do 15.9.2017. postaje Hostel Bedem.

NCVVO (Zagreb)
16.02.2018 | 18:36

TP metal (Karlovac)
16.02.2018 | 18:27

PKK Combera (Karlovac)
16.02.2018 | 18:21

Selotejp (Zagreb)
14.02.2018 | 18:18

Korisni linkovi

  • carnet logo
  • srce logo
  • vuka logo
  • Studomat