Studentski Centar Karlovac

USUSRET NOVOJ 2019./2020. AKADEMSKOJ GODINI

11.10.2019 | 07:00

DODJELA PRAVA NA RAD posredovanjem Studentskog servisa

Sukladno članku 10. stavku 6. Zakona, status studenta na visokom učilištu utvrđuje se uvidom u elektroničke evidencije podataka o studentima u Informacijskom sustavu visokih učilišta (ISVU) i Informacijskom sustavu studentskih prava (ISSP).

Slijedom navedenoga, samo uvidom u sustav ISSP utvrditi će se da li ispunjavate uvjete za obavljanje studentskih poslova sukladno članku 10. Zakona o obavljanju studentskih poslova (NN 96/18).

IZUZETAK su „studenti" ili kako ih Zakon naziva druga osoba - koja je završila studij i kojoj će prvo na rad biti dodijeljeno najdulje do kraja akademske godine u kojoj je završila studij ili do isteka razdoblja od tri mjeseca od završetka studija.

U svrhu dodjele prava za obavljanje studentskih poslova druga osoba u Studentski servis donosi presliku Potvrde iz koje je vidljiv datum završetka studija i original samo na uvid. Važno: nije moguće retroaktivno početi ostvarivati studentska prava, odnosno nakon gubitka statusa studenta nije moguće naknadno učlanjenje u studentski servis.


Studentski dom Karlovac od 1. srpnja do 1. listopada postaje Hostel Bedem.

Korisni linkovi

  • carnet logo
  • srce logo
  • vuka logo
  • Studomat