Studentski Centar Karlovac

Vodovod i kanalizacija d.o.o. (Karlovac)

12.09.2019 | 11:24

Opis posla:

Nošenje namještaja na 4. kat

Broj studenata:

Dva studenta

Lokacija rada:

Meštrovićeva 1

Vrijeme rada:

20.9.2019. 1 - 2 sata posla

Cijena rada:

100 kn

Kontakt:

Za sve ostale informacije javiti se u Studentski servis!

HITNO!!!