Studentski Centar Karlovac

Slaganje drva (Karlovac)

10.09.2019 | 08:23

Opis posla:

Pomoć pri slaganju drva

Broj studenata:

1 student/ica

Lokacija rada:

Tomićeva 19, Dubovac

Vrijeme rada:

Jedan dan posla

Cijena rada:

250 kn

Kontakt:

Za sve ostale informacije javiti se u Studentski servis!

HITNO, HITNO, HITNO!