Studentski Centar Karlovac

Gimnastički klub "Sokol" (Karlovac)

07.09.2019 | 13:12

Opis posla:

Trener

Broj studenata:

3 studenta/ice (sa Kineziološkog fakulteta)

Lokacija rada:

Kralja Tomislava 9 (Sokolska dvorana Karlovac)

Vrijeme rada:

Što prije na duže, 4 sata dnevno (16:30 - 21 sat)

Cijena rada:

35 kn/sat

Kontakt:

Za sve ostale informacije javiti se u Studentski servis!

HITNO!