Studentski Centar Karlovac

Gradski muzej Karlovac

16.07.2019 | 10:30

Opis posla:

Prodaja ulaznica i suvenira te pomoć kod postavljanja izlobe

Broj studenata:

3 studenata/ica

Lokacija rada:

Stari grad Dubovac

Vrijeme rada:

Po dogovoru

Cijena rada:

23,44 kn/sat

Kontakt:

Za sve ostale informacije javiti se u Studentski servis!

HITNO!!