Studentski Centar Karlovac

Promo B (Karlovac)

18.04.2014 | 09:49

Opis posla:

Unapređivać prodaje za grad Karlovac

Broj studenata:

1 studenat/ica

Lokacija rada:

Karlovac

Vrijeme rada:

2 puta tjedno po 5 sati

Cijena rada:

17 kn/sat

Kontakt:

Za sve ostale informacije javiti se u Studentski servis!