Studentski Centar Karlovac

MALOPRODAJNI SERVISI

11.04.2014 | 14:04

Opis posla:

Unaprjeđenje prodaje na području Karlovca

Broj studenata:

1 student/studentica

Lokacija rada:

Karlovac

Vrijeme rada:

4-5 sati mjesečno na duže vrijeme (otprilike na 6 mjeseci)

Cijena rada:

20 kn/sat

Kontakt:

Za sve ostale informacije javiti se u Studentski servis!