Studentski Centar Karlovac

CAFFE BAR JOCKER

09.04.2014 | 11:57

Opis posla:

Konobarenje

Broj studenata:

2 studentice

Lokacija rada:

Budrovci 65, Draganić

Početak rada:

15. 4. (na duže vrijeme, rad u smjenama)

Cijena rada:

15 kn/sat

Kontakt:

Za sve ostale informacije javiti se u Studentski servis!