Studentski Centar Karlovac

SAJAM KNJIGA (KARLOVAC)

08.04.2014 | 12:39

Opis posla:

Rad na sajmu knjiga

Broj studenata:

4 studenta/studentice

Lokacija rada:

Kaufland, Karlovac

Trajanje rada:

od 23.4. do 30.4. 2014.

Cijena rada:

18 kn/sat

Kontakt:

Za sve ostale informacije javiti se u Studentski servis!