Studentski Centar Karlovac

Plan nabave za 2019. godinu

19.02.2019 | 09:40

Na temelju Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Studentski centar Karlovac donosi plan javne nabave za 2019. godinu.