Studentski Centar Karlovac

FINA (Karlovac)

06.12.2018 | 09:58

Opis posla:

Seljenje informatičke opreme i namještaja sa 2. kata u prizemlje

Broj studenata:

4 studenta

Lokacija rada:

Ulica Pavla Vitezovića 1

Vrijeme rada:

08.12.2018. od 08,00 do 16,00 sati

Cijena rada:

25 kn/sat

Kontakt:

Za sve ostale informacije javiti se u Studentski servis!

 

HITNO!