Studentski Centar Karlovac

Nadmetanja u 2014. godini

10.03.2014 | 13:27

Poziv na nadmetanje za otvoreni postupak javne nabave

u predmetu nabave:

 

Radovi na rekonstrukciji postojeće vojarne "Bana Josipa Jelačića" u STUDENTSKI DOM u Karlovcu, evidencijski broj nabave: 1/EV-M-2014 objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave 28.02.2014.

 

 


Studentski dom Karlovac od 1. srpnja do 1. listopada postaje Hostel Bedem.

Korisni linkovi

  • carnet logo
  • srce logo
  • vuka logo
  • Studomat