Studentski Centar Karlovac

ZAKON O OBAVLJANJU STUDENTSKIH POSLOVA

01.01.2019 | 23:58

Dana 8. studenog 2018. godine stupa na snagu Zakon o obavljanju studentskih poslova (NN broj 96/2018) kojim je propisano:

-         ugovor mogu sklopiti redovni/izvanredni studenti i druge osobe sukladno odredbama članka 2. Zakona,

-         ugovor o obavljanju studentskog posla se sklapa prije početka obavljanja studentskoga posla, između izvođača, posrednika i naručitelja posla,

-         u pravilu ugovor se zaključuje za kalendarski mjesec, iznimno najduže na 45 dana,

-         najmanja neto cijena sata rada za 2018. godinu iznosi 21,50 kn,

Odluka o iznosu minimalne naknade za 2018. godinu

-         doprinosi i naknade na neto cijenu rada se povećavaju s dosadašnjih 17,50% na 18,00%,

-         ugovor, između ostalog, mora sadržavati podatke o početku i očekivanom trajanju posla,

-         obveza naručitelja posla je dostaviti ovjereni ugovor posredniku odmah po završetku posla,

-         obveza naručitelja posla je platiti posredniku naknadu za obavljeni posao najkasnije 15 dana od završetka posla.

 

Studentski centar od 8. studenog 2018. godine će svim studentima i drugim osobama, za koje je Zakonom predviđena mogućnost obavljanja studentskih poslova, omogućiti učlanjenje u student servis, odnosno omogućiti sklapanje ugovora o obavljanju studentskog posla.

 

Do donošenja pravilnika kojim će ministrica propisati oblik obrasca ugovora koristit će se stari obrazac ugovora o djelu redovitog studenta uz obvezno potpisivanje izjave od strane studenata.  (link na izjavu)

Sve dodatne upite vezano za obavljanje studentskih poslova možete postaviti  student servisu u koji ste učlanjeni.

 

Link na Zakon

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_10_96_1851.html


Studentski dom Karlovac od 1. srpnja do 1. listopada postaje Hostel Bedem.

Yellow submarine (Zagreb)
16.11.2018 | 09:16

Electus DGS d.o.o. (Zagreb)
15.11.2018 | 11:48

MPG (Karlovac Jastrebarsko)
15.11.2018 | 11:42

Caffe bar Klub (Karlovac)
14.11.2018 | 13:08

Korisni linkovi

  • carnet logo
  • srce logo
  • vuka logo
  • Studomat