Studentski Centar Karlovac

Plan nabave za 2018. godinu

26.03.2018 | 11:37

Na temelju Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Studentski centar Karlovac donosi plan javne nabave za 2018. godinu.