Studentski Centar Karlovac

Vijesti / Novosti / Poslovi / Događanja

Plan nabave za 2012. godinu

Javna nabava | 03.10.2012 | 17:36

Na temelju Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) Studentski centar Karlovac donosi plan javne nabave za 2012. godinu.[više]


Zakon

Izjava o postojanju / nepostojanju sukoba interesa

Javna nabava | 02.10.2012 | 15:43

Studentski centar Karlovac , obveznik primjene Zakona o javnoj nabavi, kao naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojim ne smije sklapati ugovori o javnoj nabavi iz razloga utvrđenih u članku 13. Zakona o javnoj nabavi (NN90/11): - Agora d.o.o.,[više]


vrijeme

Povratak na regularno radno vrijeme

Novosti | 11.09.2012 | 10:59

Obaviještavamo sve studente da od dana 03.09.2012. radno vrijeme studentskog centra je od 07:00 - 22:00 sati.[više]


Muller logo

Muller - 10 studenata za inventuru

Posao | 01.09.2011 | 11:26

inventura[više]


Petrol - rad na benzinskoj postaji

Posao | 09.06.2011 | 16:25

Traži studenta za rad na benzijskoj postaji Desinec[više]


Jamnica - skladišno-transportni rad

Posao | 25.05.2011 | 18:00

Transport-skladiste[više]